• Admin

Lysakerelven - en nordisk jungel

Updated: 3 days ago


Hvis du lurer på hva du skal gjøre i dag, kan du utforske Lysakerelven. Når du går langs Lysakerelvens øvre del fra Jar til Bogstadvannet, får du følelsen av å ha kommet inn i en annen verden.

Tursti langs elvebredden av Lysakerelven

Enkelte steder er vegetasjonen så tett at det som å gå gjennom en grønn tunnel. Himmelen er fullstendig dekket av bladverk, og til sidene ser man bare noen få meter. Det er bare lyden av Lysakerelven som forteller at den bare er noen meter unna. Vannet ser du først skikkelig når du kommer til åpnere partier. Lydmessig er det som å trekke et tungt forheng etter seg. Støyen fra bilene forsvant som ved et trylleslag idet vi tok fatt på den bratte nedstigningen til elven. Ørene ble i stedet fylt med klukking og sildring og varsom rasling fra blader.

Åpne røtter langs elvebredden av Lysakerelven

Etter noen hundre meter støter du på en bro. Her kan du krysse Lysakerelven og fortsette et stykke på Oslo-siden, men du kan også holde deg på samme side - et stykke går det sti på begge sider av elven.

Terrenget er kupert, og det går opp og ned som i en berg- og dalbane over røtter og steiner. Stien er ganske smal, og det er bratt ned mot elven enkelte steder. Men du er godt beskyttet av et solid og ganske diskré rekkverk. Stien og terrenget egner seg godt for både jogging og fottur. For det meste har du både stien og elven for deg selv når du går langs Lysakerelven.

Skogen er fredet. Derfor blir døde trær liggende slik de falt.

Stryk i øvre del av Lysakerelven

En liten ørret gjorde et sprang idet vi nærmet oss en kulp i Lysakerelven der et par hadde satt seg ned på små klappstoler med en piknikkurv foran seg. Mannen var i ferd med å pakke sammen fiskeutstyret - kvinnen lukket termosen. I denne delen av elven kan du få ørret fra den lokale, faste stammen, men du skal være heldig om den er over en halv kilo.

Grini bro og demning før Grinifossen og Grini Mølle

Vi snudde ved Grini bro, men stoppet først litt opp ved Grini Mølle. Her har det vært aktivitet siden 1686 da man demmet opp Grinifossen og startet kverndrift. Bygget som står der i dag, er fra 1876 og var opprinnelig både mølle og sagbruk. Løvenskiold brukte anlegget som kraftstasjon en stund (fra 1915-1950). I 1946 startet Hans Sundt Monrad & Co møbelproduksjon der, og nå er det Grini Mølle Møbelforretning som driver det.

Demingen ved Grini Mølle

Flere utflukter: www.turideer.com

Ukens turforslag - hva skal vi gjøre i dag?: Tur langs Lysakerelven fra Jar til Grini Bro

Lengde: 3,5 km hver vei (7 km totalt)

Tid: Sett av 1 1/2 - 2 timer på grunn av det kuperte terrenget.

Plasser underveis: Holtekulpen, Røafossen og Mølladammen.

Finne frem: Vi tok utgangspunkt i Jar T-banestasjon og gikk et par hundre meter langs Bærumsveien i retning Oslo. Litt før bunnen i "dalen" der Lysakerelven renner under veien og skiller Oslo fra Bærum, tok vi til venstre inn på en 5 kilometer lang turløype merket Bogstadvannet via Grini bro.


#Skog #Elv #Trær #Vann #Idyllisk #Bærum #Lysakerelven #Sti #Fiske #Norge #Norsk #Baerum #Lysaker #Lysakerelven

504 views0 comments

Recent Posts

See All