• Admin

Blomsholm - fornminneområde

Updated: May 5


Noen få kilometer fra Strömstad ligger Blomsholm herregård. Her kan du følge en kultursti gjennom Sveriges største skipsetting, Bohulsläns tredje største gravhaug og dommerring.

De store bautasteinene er satt opp slik at de danner et omriss av et vikingskip. For 1500 år siden gikk det båter der hvor det i dag er åkre.

Kultursløyfen starter ved parkeringsplassen, går forbi vikingskipet, den gamle møllen og opp i et beiteområde med en dommerring og gravhaugen Grönehög fra år 500.
I beiteområdet kan du få nærkontakt med sau eller bare lytte til fuglene og vinden.Et ideelt område for tur med små barn.

På nedsiden av gården er det en kort kulturslynge gjennom Catharinaskogen der du ser restene av en engelskinspirert park fra 1700-tallet. Skogen er oppkalt etter en av kvinnene på Blomsholm.
I det som nå fremstår som en urskog, er det rikt dyreliv med blant annet en sjelden salamanderart.

På hovedgården drives det svineavl. De gamle bygningene fra 1710 er fredet. Her bodde setegårdens eier med sin familie. Det var den nordtyske adelsmannen Anders Blume som grunnla stedet i 1625.

I den røde trebyningen bodde husmannsfamiliene. Hver familie hadde ett rom og kjøkken. Et av rommene er konservert slik det var da den siste husmannsarbeideren bodde her i 1938.

Det sies at det spøker på Blomsholm. Conrad Ranck, sønn av den femte eieren at Blomsholm, går igjen i form av en hodeløs rytter for å varsle folk om ulykker og fare.


For flere turforslag: www.turideer.com.

Ukens utflukt: Blomsholm gård og Blomsholm landskapsvernområde

Passer for: Alle. Fin søndagstur med små barn.

Turens lengde: Stien forbi vikingskipet er ca 1 1/2 km, og stien i Catharinaskogen ca 1/2 km.

Finne frem: Når du kommer fra norskegrensen tar du av fra E6 i avkjøringen til Strömstad nord. Ta til venstre over motorveien og til venstre igjen i retning tilbake mot grensen. Etter noen hundre meter tar du til høyre mot Färingen og Nesinge. Etter en kilometer kommer du til en stor gård på venstre side og en parkeringsplass på høyre side. Parker her. Begge slyngene starter på denne siden av veien. Slyngen gjennom vikingskipet starter på østsiden der du ser ringen av bautasteiner opp til høyre. Slyngen gjennom Catharinaskogen starter rett bak låvebygningen til vest for parkeringsplassen.

Catharinaskogen finner du på vestsiden av gården.Oppgave: Hvor er dette bildet tatt?


#Sverige #Norsk #Urskog #Salamander #Sau #Blomsholm #Strömstad #Strømstad #Viking #Grav #Monument

42 views0 comments