• Admin

Blåfarveverket - et stykke kulturhistorie

Updated: a day ago


En times kjøretur fra Oslo får du et innblikk i hvordan det var å være gruvearbeider for 200 år siden. Du kan gjennoppfriske Theodor Kittelsens særegne naturtolkninger og vandre i vakker, særegen natur med godt bevarte trebygninger fra svunne tider.

Dagbruddene for koboltgruvene som ses øverst i bildet under, strekker seg over flere kilometer. I løpet av driftstiden hentet man ut over to millioner tonn malm fra gruvene med bare håndkraft. Over to tusen gruvearbeidere jobbet her i en tid da Oslos befolkning bare var 17 tusen. Det var et eget samfunn med skole, boliger og alt annet som trengtes i et lokalsamfunn.

Enkelte av gruvegangene er åpnet for publikum i guidede turer. Det er en egen tur spesielt tilrettelagt for barn. Voksne og litt større barn har størst utbytte av den historiske gruveturen.

Jo dypere man gravde for å hente ut koboltmalmen, desto vanskeligere ble det å hente den opp til overflaten. Løsningen ble å sprenge ut vertikale tunneler (såkalte stoller) lengre nede i åssiden inn til selve gruven der koboltåren var. Her gikk det jernbanevogner da gruven var i drift.

På et sted har man laget et glassgulv over en loddrett gruvesjakt. Her ser man 40 meter rett ned når man våger seg ut på det gjennomsiktige gulvet.

Gruvegangene ble stabilisert med tømmerstokker. Når de tynneste stokkene begynte å gi etter, var det på tide å komme seg ut i sikkerhet.

Vannet som trenger inn i sprekker i fjellet, ledes bort i egne kanaler. I denne dype sjakten er vannstanden konstant. Temperaturen i gruven er også konstant året rundt, ca 6-7 grader.

Besøkende blir utstyrt med poncho for å holde varmen og hjelm for å beskytte hodet mot sammenstøt med lave takpartier. Det er investert mye i å sikre berget.

Anlegget har et et eget lagerrom for modning av ost. Her får man konstant kjøleskapstemperatur uten bruk av energi.

Koboltmineralet er hvitt eller gråhvitt. Det er først etter en omfattende kjemisk prosess at det blå farvestoffet kommmer frem. Koboltblått er i form av glasskrystaller. Derfor holder det fargen i hundrevis av år. Da gruven var i drift var prisen på kobolt like høy som prisen på gull.

I butikken kan du kjøpe glassgjenstander i koboltblått, små hyggelige suvenirer eller en liten flaske med blått koboltpulver om du vil.

Du kan besøke tre kunstmuseer på området. I Theodor Kittelsens museum kan du se flere av naturmalerens sentrale verk, i tillegg til mindre kjente sider ved hans kunstneriske virke som for eksempel treskjæring.

Du får også se hans arbeidspult og noen persnlige eiendeler.


Kittelsen fikk frem det trolske i naturen.

Det er to andre museer på området. Kjøper du en kombibillett, kan du se alle tre. I direktørboligen på bildet under er det innredning fra 1800-tallet.


På Blåfarveverkets hovedområde nede ved elven er det flere vernete bygninger og en liten bondegård. Her kan du tenke deg et par hundre år tilbake i tid, ta deg en matbit eller kjøpe koboltblå glassprodukter i butikken.

Eller beundre den frådende fossen.

Flere utflukter: www.turideer.com

Ukens utflukt: Blåfarveverket og koboltgruvene.

Varighet: Stedet åpner kl 11 og stenger kl 17. Den guidede turen i gruvene tar ca 1 1/2 time. De seks timene museene er åpne, går fort.

Passer for: Alle. Flere aktivitetsmuligheter for barn.

Finne frem: Fra Oslo kjører du E18 til Drammen. Fra Drammen kjører du til Hoksund og deretter til Åmot. Derfra følger du skiltene til Blåfarveverket. Kjøreturen tar ca 1 time.

Oppgave: Hvor er dette?


Kart:#Norsk #Gammelt #Gruve #Trebygninger #Historie #Blåfarveverket #Norge #Blaafarveverket #Museum #Gruvedrift #Gruve #Åmot #Aamot

216 views0 comments

Recent Posts

See All